Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy kumazu.pl (dalej zwany Sklepem), prowadzony pod https://www.kumazu.pl (dalej zwaną: ?Witryną?) przez KUMAZU Karina Kondeja-Wojtczak z siedzibą na ul. Przebiśniegów 10, 05-500 Nowa Iwniczna (dalej zwanego: ?Sklepem Internetowym?) oraz aplikacje na urządzenia mobilne należące do KUMAZU Karina Kondeja-Wojtczak..

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest KUMAZU Karina Kondeja-Wojtczak z siedzibą na ul. Przebiśniegów 10, 05-500 Nowa Iwniczna.

Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Sklep, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane zbiera Sklep w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z Witryny i Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientom interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klientów z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie Klientowi z Witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Klient korzysta.

Obok plików cookies Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Klientem mogą zawierać tzw. ?web beacons? (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klienta danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep będzie zbierał od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu (zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia) w ramach Witryny. Klient, zakładając Konto i/lub składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep internetowy.

Ponadto, Sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w celach marketingowych i umożliwienia korzystania Klientom z programów promocyjnych i innych akcji okolicznościowych, jak: data urodzenia. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że Klient nie musi podawać tych danych, jeżeli nie chce korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich weryfikowania, modyfikowania i usuwania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach konta Klienta

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sklepu internetowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Powierzone dane są przetwarzane tylko i wyłącznie dla potrzeb Sklepu internetowego, wyłącznie do realizacji Zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom (z zastrzeżeniem punktu poniżej „Udostępnianie informacji). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów (dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd.). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i obowiązki Klienta

Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane podane przez Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych Klientów.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klienta płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep podkreśla, że nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować każdorazowo po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób Klient może korzystać z przysługujących praw?

Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@kumazu.pl. Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.

Klient ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@kumazu.pl

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Klientów zadane pod adresem: sklep@kumazu.pl