Regulamin

Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy www.kumazu.pl prowadzony jest przez firmę KUMAZU Karina Kondeja-Wojtczak 05-500 Nowa Iwiczna ul. Przebiśniegów 10 Nip 521-274-00-69 Regon 015259999.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów detalicznych jak i przedsiębiorców.
 3. Sprzedaż kosmetyków odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej klientem, a sklepem.
 4. Każdy klient otrzyma od nas fakturę VAT na zakupione produkty.
 5. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.kumazu.pl, w którym jego klienci mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez sprzedawcę;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub/i zakupu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Koszyk – element sklepu, za pomocą którego klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

Umowa – umowa sprzedaży produktów ze sklepu internetowego zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego;

Konto – oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez klienta, zbór zasobów w systemie teleinformatycznym sprzedawcy, w którym zgromadzone są dane podane przez sprzedawcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym;

Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

 

Składanie zamówienia

 1. Zamówienie w sklepie kumazu.pl można złożyć uprzednio się rejestrując lub bez rejestracji, przez cały czas 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, drogą elektroniczną, telefonicznie lub po wysłaniu e-maila na adres sklep@kumazu.pl.
 2. Natychmiast po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem.
 4. W sklepie internetowym, przy każdym produkcie widoczna jest cena, która jest ceną w złotych polskich i zawiera podatki. Cena nie zawiera innych kosztów, takich jak transport, usługi pocztowe, a o kosztach tych klient jest informowany na stronach sklepu, w trakcie składania zamówienia, także w chwili wyrażania zgody przez klienta na związanie się umową sprzedaży.
 5. W zamówieniu klient dokonuje:
  A. Wyboru zamawianych towarów – wg dostępnej na stronie sklepu oferty
  B. Oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  C. Wyboru sposobu płatności – przelewy elektroniczne (dotpay), przelew bankowy tradycyjny, płatność przy odbiorze.
  D. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze ich realizacja następuje od razu, a w przypadku zamówień płatnych przelewem, ich realizację zaczynamy gdy zaksięgowane zostaną środki pieniężne na naszym koncie.
 6. Po wysłaniu towaru informujemy o tym fakcie klienta drogą mailową. Klienci którzy dokonali rejestracji (utworzyli swoje konto) w sklepie, mogą sprawdzić status realizacji swoich zamówień lub śledzić historię poprzednich.
 7. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć przejście przez wszystkie kroki składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem „zamawiam i płacę”. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę” wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia. Nie będzie już można dokonać zmian w koszyku. Dla realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
 8. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, jest całkowicie dobrowolne, lecz w przypadku ich niepodania lub częściowych braków danych, zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji.
 9. Użytkownicy zagraniczni, z terenów unii europejskiej mogą składać zamówienia przez e-mail, na adres: sklep@kumazu.pl.
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 11. Użytkownik ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem sklep@kumazu.pl

 

Płatności

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze towaru, przelewem internetowym (dotpay) lub tradycyjnym przelewem na konto bankowe:
  Pekao S.A. 60124010791111000005049147Dane do przelewu:Kumazu Karina Kondeja-Wojtczak
  ul. Przebiśniegów 10
  05-500 Nowa Iwiczna
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: „płatność przy odbiorze” wobec klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę, firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny lub bankowy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty „płatność przy odbiorze” dla danego klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny lub bankowy.
 3. Koszty dostawy na terenie Polski są bezpłatne przy zakupach detalicznych. Koszty dostawy dla przesyłek zagranicznych do krajów unii europejskiej uzależnione są od położenia kraju dostawy, wynoszą od 0 do 150 zł przy zakupach detalicznych.
 4. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem tradycyjnym lub za pomocą płatności elektronicznych albo karta płatniczą klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

 

Dostawa zamówienia

 1. Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:
  • Czas trwania realizacji zamówienia to od 1 do 10 dni roboczych i zależy on od czasu potrzebnego na skompletowanie i spakowanie zamówionego towaru oraz od czasu potrzebnego na dostarczenie zamówienia przez Pocztę Polską lub kuriera – InPost. W przypadku gdyby ten czas z różnych względów miał być dłuższy, zawsze informujemy o tym w opisie danego produktu.
  • Czas w jakim zamówienie jest dostarczane przez przewoźnika (Poczta Polska lub kurier InPost) jest czasem od nas niezależnym i nie mamy wpływu na jego wydłużenie
 2. Zamówienia z UE:
  • Zamówienia z Unii Europejskiej będą realizowane w cenach od 0 do 150 zł (cena uzależniona od wagi paczki oraz miejsca jej doręczenia
  • Dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polskiej (ale tylko w obrębie Unii Europejskiej) będą realizowane tylko dla zamówień składanych drogą mailową na adres: sklep@kumazu.pl.
  • W przypadku paczek wysyłanych za granicę jedyna dostępna forma płatności to przedpłata na konto.
  • Przy zamówieniu powyżej 500 zł nie doliczane będą koszty transportu.

Odstąpienie od umowy (zwrot)

 1. Klient może dokonać zwrotu zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, oprócz kosztów transportu, związanego z dostarczeniem zwracanych produktów do siedziby firmy.
 2. Zwroty przyjmujemy pod warunkiem, że towar zwracany znajduje się oryginalnym opakowaniu, które nie jest uszkodzone, nie nosi śladów użytkowania i jest kompletny. Zastrzegamy, iż nie odbieramy zwrotów towaru przesyłką „za pobraniem” i nie zwracamy kosztów przesyłki odsyłanego towaru. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć oryginał paragonu oraz prosimy o pobranie, wydrukowanie oraz wypełnienie tego formularza.

Zwroty prosimy wysyłać na adres:

KUMAZU Karina Kondeja-Wojtczak
ul. Przebiśniegów 10
05-500 Nowa Iwiczna

 

Reklamacje

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@kumazu.pl lub telefonicznie: 609950209 lub korespondencyjnie: KUMAZU Karina Kondeja-Wojtczak ul. Przebiśniegów 10 ,05-500 Nowa Iwiczna
 2. Należy także wypełnić formularz reklamacji i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny
 3. W zawiadomieniu o niezgodności towaru z umową, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktury), opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z art. 560 kodeksu cywilnego tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres KUMAZU Karina Kondeja-Wojtczak ul. Przebiśniegów 10 ,05-500 Nowa Iwiczna.
 4. Koszt odesłania wadliwego towaru ponosi osoba zamawiającego, lecz po uznaniu reklamacji nasz sklep zwróci również te koszty na wskazane konto w terminie nie późniejszym niż 14 dni.
 5. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkownika sklepu zapisywane w bazie sklepu, tj.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, login oraz hasło, nie są przekazywane ani przetwarzane przez żadne inne podmioty.

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych Kupującego jest KUMAZU Karina Kondeja-Wojtczak, ul. Przebiśniegów 10, 05-500 Nowa Iwiczna
 2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych:
 3. a) korespondencyjnie: KUMAZU Karina Kondeja-Wojtczak, ul. Przebiśniegów 10, 05-500 Nowa Iwiczna
  b) e-mail: kumazu@kumazu.pl
 4. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego będzie odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88) w celu zawarcia i realizacji umowy. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 5. Dane osobowe Kupującego nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono dokument finansowy.
 7. Kupującemu przysługuje:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo sprostowania swoich danych osobowych,
  • w zakresie wynikającym z przepisów – prawo do usunięcia jak również prawo do ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych

 8. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Końcowe postanowienia regulaminu

 1. KUMAZU Karina Kondeja-Wojtczak
  ul. Przebiśniegów 10
  05-500 Nowa Iwiczna

która jest właścicielem sklepu internetowego kumazu.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wycofywania ze swej oferty produktów, zmian w ich cenach, wprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian, wprowadzania do oferty nowych produktów oraz dokonywania zmian w cenach przesyłek bez uprzedniego uprzedzania o tym fakcie użytkowników.

Wszystkie opisywane zastrzeżenia nie będą dotyczyć użytkowników którzy już złożyli zamówienia, a ich realizacja jest w trakcie trwania. Tych wszystkich użytkowników, jak również użytkowników którzy zawarli umowy przed wejściem zmian, zmiany te nie obejmują.
2. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim
3. Korzystanie z sklepu internetowego www.kumazu.pl  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oraz kodeksu cywilnego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2016 r.

 

Informacje o dostawie

 1. Dostawa produktów zamówionych w naszym sklepie odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych produktów odbywa się wybraną przez Klienta formą dostawy w trakcie składania zamówienia.
 3. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt naszego Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszona na stronach produktowych naszego Sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych produktów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.
 4. Koszt dostawy zostanie uwzględniony na fakturze lub paragonie zgodnie z informacją wyświetlającą się w podsumowaniu Zamówienia.
 5. Po wysyłce  zamówionego Towaru, Klient otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej wiadomość o wysyłce zakupionych Towarów wraz z informacją (jeśli wybrano) o kurierze i numer przesyłki. Klient może sprawdzić status swojej przesyłki na stronie firmy kurierskiej.
 6. Przy wybraniu na dostawę przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej z dostawą do domu wymagane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego oraz potwierdzenie obecności w miejscu dostawy w godz. 8.00-17.00.
 7. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności, w przypadku nieodebrania przesyłki z powodu nieobecności we wskazanym miejscu dostawy w godzinach 8.00-17.00, nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zamówienia, niezależnie od wartości zamówienia.
 8. Sprzedający uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania Zamówienia. Nasz sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka nie została przejęta przez kuriera. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
 9. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

UWAGA! Informujemy , że nie mamy wpływu na pracę kurierów firm spedycyjnych. Nie ma możliwości umawiania się na konkretną godzinę dostawy, nie dysponujemy również numerami telefonów do kurierów. Wszelkie informacje dotyczące dostawy można uzyskać kontaktując się z infolinią firmy spedycyjnej. Firmy kurierskie dostarczają przesyłki od poniedziałku do piątku najczęściej w godzinach 9:00 – 17:00

 

Formy płatności

 1. Akceptujemy następujące formy płatności:
  – płatność w systemie Dotpay 
  – płatność kartą płatniczą VISA, VISA Electron, Master Card oraz Maestro, przy czym karta płatnicza zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia,
  – płatność za pobraniem przy odbiorze Towaru.
  – przelewem bankowym
 2. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.
 3. Płatności mogą dokonywać wyłącznie przez osoby uprawnione do posługiwania się instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.
 4. Rozliczenie płatności za Towary zamówione w Sklepie odbywa się za pośrednictwem serwisu Dotpay
 5. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
  – dane teleadresowe Klienta są błędne lub na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towaru,
  – transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych Dotpay, lub płatności kartą kredytową/debetową,
  – płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 6. Sprzedający  zastrzega sobie możliwość wyłączenia formy płatności „za pobraniem” wobec Klienta, który nie odebrał dwóch kolejno wysłanych zamówień.

 

Czas realizacji zamówienia

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych (bez uwzględnienia czasu dostawy), pod warunkiem dostępności produktów w magazynie Sklepu. Standardowo dokładamy starań, aby zrealizować zamówienie w ciągu 24 godzin.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta i potwierdzone przez Sprzedającego w dzień roboczy (tj. od poniedziałku do piątku, dalej określane jako „Dni Robocze”) do godz. 11.00, zostanie zrealizowane i wysłane do Klienta w tym samym Dniu Roboczym z zastrzeżeniem pkt. 3.
 3. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą kredytową lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay lub przelewem bankowym, aby zamówienie zostało przekazane do realizacji musi zostać w całości opłacone (tj. potwierdzone wpłatą na rachunku bankowym serwisu Dotpay lub rachunku bankowym Sprzedającego). Brak potwierdzenia wpłaty wydłuża czas realizacji Zamówienia.
 4. Dla zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 11.00 w sobotę lub w niedzielę i Święta, realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone i potwierdzone drogą elektroniczną przez Sprzedającego (płatność za pobraniem) oraz w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało w całości opłacone – tj. dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym serwisu Dotpay lub rachunku bankowym Sprzedającego.
 5. Klient jest informowany o statusie realizacji zamówienia pocztą elektroniczną oraz poprzez Konto.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony produkt jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności produktu, Sprzedający potrzebuje 24 godzin na przygotowanie (wyprodukowanie i zapakowanie) produktu.
 7. Koszty dostawy na terenie Polski pokrywa KUMAZU